23.10.2015

Helikopter wśród starożytnych hieroglifów egipskich


Zdjęcie poniżej zostało zrobione w Świątyni Setiego I w Abydos, w Egipcie. Nie było retuszowane ani też poddane obróbce w żaden inny sposób.


Abydos – dziwne miejsce...
To tu zgodnie ze starożytnymi wierzeniami znajdowała się "Brama w Zaświaty" i dlatego to właśnie w tym miejscu starożytni Egipcjanie stworzyli nekropolię swych najstarszych władców (faraonów z okresu predynastycznego i wczesnodynastycznego, z I i II dynastii; z tzw. „0” dynastii pochodzą groby królów Iry-Hor i Ka).
To tu odkryto grób króla Skorpiona I z bogatym wyposażeniem i z pierwszymi hieroglifami (kilkadziesiąt tabliczek z kości słoniowej z wyrytymi inskrypcjami datowanymi na ok. 3250 p.n.e.). Z tego powodu naukowcy, musieli zweryfikować swoje poglądy, przyznając, że w rzeczywistości pismo egipskie jest znacznie starsze niż początkowo sądzili.

To tu zgodnie z wierzeniami starożytnych Egipcjan, Izyda pochowała szczątki swojego męża Ozyrysa zabitego przez Seta. I dlatego właśnie tu odbywały się słynne misteria ku czci Ozyrysa. Tu pielgrzymowali wszyscy starożytni wiele tysięcy lat temu, uważając to miejsce za „Święte Świętych”...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz